Løs månedens opgave i november

Du skal finde hvids bedste træk, som fører til hurtig skak-mat.

Mail løsningen senest
den 1. december til Henrik Andersen p
å
skaksalon@gmail.com og deltag i lodtrækning om en skakbog.

Alle skak-varer:
besøg
bedretilskak.dk

Afledning4

Hvid trækker
og vinder.

Se løsning på opgaven.

 

 

Skak for børn:
besøg
skakforsjov.dk

Offer6

Hvid trækker
og vinder.

Se løsning på opgaven.

Bøger om skak:
besøg
bedretilskak.dk

Fribonden6

Hvid trækker
og vinder.

Se løsning på opgaven.

Løsning på skakopgave i oktober: Dronning slår c6 med skak. Sort må slå dronningen, hvorefter hvid sætter mat med løber til a6.

Skaksalonen er
god hjernegymnastik og læring, mere venskab og mindre konkurrence.